01

--

02

--

- U zult binnen een paar uur een offerte ontvangen

- Boekingsproces ongecompliceerd via Onlinebooking

- U kunt ook rechtstreeks per e-mail boeken

- Beste prijsgarantie bij directe boeking!

Afdruk

Verantwoordelijk voor de inhoud

Familie Morik
Alpencamping GmbH
Garfrenga 1
A-6710 Nenzing
Telefoon +43 5525 62491
Fax +43 5525 624916
E-mail: office@alpencamping.at

Regelgevende autoriteit: Gerichtsstand Bludenz
Bedrijfsregistratienummer: FN78510g
Rechtbank van koophandel: Gerichtsstand Bludenz
UID-Nr. ATU46794205
IBAN: AT432060400200008209
BIC: SPFKAT2B

ONTWERP, WEBDESIGN EN PROGRAMMERING:

Team Tourismusmarketing GmbH
Karolingerstraße 1
A-5020 Salzburg
Telefoon: +43 662 849259 8001
salzburg@tourismusmarketing.com
http://www.tourismusmarketing.com

Afbeeldingskredieten:

Alpenregion Bludenz Tourismus, Montafon Tourismus GmbH, Rhaetische Bahn Swiss, Tourismusverein Nenzing, Vorarlberg Tourismus, Shuterstock

DISCLAIMER


1. Inhoud van het online aanbod
De auteur is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij er bewijs is van opzet of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Referenties en links
De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte of verwezen vanaf zijn pagina's - tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te beletten deze pagina's te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te zien was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod van de auteur, maar ook voor vermeldingen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. Het enkele feit dat een merk wordt genoemd mag niet tot de conclusie leiden dat het niet wordt gewaardeerd door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Verveelvoudiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming
Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan - indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van persoonlijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias.

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarvandaan u werd doorverwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen van deze verklaring onaangetast door dit feit.

6. Toegang tot gegevens / server logbestanden
De aanbieder (of zijn webspace-aanbieder) verzamelt gegevens over elke toegang tot het aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten: Naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, type en versie van de browser, besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (eerder bezochte pagina), IP-adres en aanvragende provider. De aanbieder gebruikt de loggegevens alleen voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisatie van het aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er op basis van concrete aanwijzingen een gegrond vermoeden van illegaal gebruik bestaat.

7. Behandeling van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, d.w.z. informatie die kan worden herleid tot een persoon. Dit is inclusief naam, e-mailadres of telefoonnummer. Maar ook gegevens over voorkeuren, hobby's, lidmaatschappen of welke websites door iemand als persoonlijke gegevens worden beschouwd.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, gebruikt en doorgegeven door de aanbieder als dit wettelijk is toegestaan of als de gebruiker instemt met het verzamelen van dergelijke gegevens.

8. Het leggen van contacten
Bij het contact met de aanbieder (bijv. via het contactformulier of e-mail) worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen.

9. Nieuwsbrief
Met de nieuwsbrief informeren wij u over ons en onze aanbiedingen.
Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres van u nodig en informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of dat de eigenaar ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet verzameld. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de nieuwsbrief te versturen en worden niet doorgegeven aan derden.
Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan we uw IP-adres en de datum van registratie op. Deze opslag dient uitsluitend als bewijs in het geval dat een derde partij misbruik maakt van een e-mailadres en zich registreert voor het ontvangen van de nieuwsbrief zonder dat de geautoriseerde partij daarvan op de hoogte is.
U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen. De herroeping kan gebeuren via een link in de nieuwsbrieven zelf, in uw profielgebied of door een bericht te sturen naar de bovenstaande contactmogelijkheden.

10. Integratie van diensten en inhoud van derden
Het kan gebeuren dat inhoud van derden, zoals video's van YouTube, kaartmateriaal van Google Maps, RSS-feeds of grafieken van andere websites in dit online aanbod zijn geïntegreerd. Dit veronderstelt altijd dat de aanbieders van deze inhoud (hierna "derde aanbieders" genoemd) het IP-adres van de gebruikers waarnemen. Want zonder het IP-adres konden ze de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud. Wij streven ernaar om alleen die inhoud te gebruiken, waarvan de aanbieders het IP-adres alleen voor de verspreiding van de inhoud gebruiken. Wij hebben echter geen invloed op de vraag of de derde aanbieders het IP-adres bijvoorbeeld voor statistische doeleinden opslaan. Voor zover ons bekend, informeren wij de gebruikers hierover.

11. Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om specifieke informatie met betrekking tot het apparaat op te slaan op het toegangsapparaat van de gebruiker (PC, smartphone, enz.). Enerzijds staan ze in dienst van de gebruiksvriendelijkheid van websites en dus ook van de gebruikers (bv. opslag van inloggegevens). Anderzijds dienen ze om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de website en deze te kunnen analyseren om het aanbod te verbeteren. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies beïnvloeden. De meeste browsers hebben een optie die het opslaan van cookies beperkt of volledig verhindert. Er wordt echter op gewezen dat het gebruik en met name het gebruiksgemak zonder cookies beperkt is.
U kunt veel online advertentiecookies van bedrijven vinden via de Amerikaanse site www.aboutads.info/choices/ of de EU site www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/verwalten.

12. Intrekking, wijzigingen, correcties en actualiseringen
De gebruiker heeft het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen. Bovendien heeft de gebruiker het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens, tenzij er geen wettelijke bewaarplicht bestaat.

13. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven".

14. Facebook Pixel
To measure conversion rates, this website uses the visitor activity pixel of Facebook. The provider of this service is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. According to Facebook’s statement the collected data will be transferred to the USA and other third party countries too. This tool allows the tracking of page visitors after they have been linked to the website of the provider after clicking on a Facebook ad. This makes it possible to analyse the effectiveness of Facebook ads for statistical and market research purposes and to optimize future advertising campaigns.

For us as the operators of this website, the collected data is anonymous. We are not in a position to arrive at any conclusions as to the identity of users. However, Facebook archives the information and processes it, so that it is possible to make a connection to the respective user profile and Facebook is in a position to use the data for its own promotional purposes in compliance with the Facebook Data Usage Policy. This enables Facebook to display ads on Facebook pages as well as in locations outside of Facebook. We as the operator of this website have no control over the use of such data. The use of Facebook Pixel is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in effective advertising campaigns, which also include social media. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

In Facebook’s Data Privacy Policies, you will find additional information about the protection of your privacy at: https://www.facebook.com/about/privacy/. You also have the option to deactivate the remarketing function „Custom Audiences“ in the ad settings section under https://www.facebook.com/ads/preferences/entry_product=ad_settings_screen. To do this, you first have to log into Facebook. If you do not have a Facebook account, you can deactivate any user based advertising by Facebook on the website of the European Interactive Digital Advertising Alliance: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


15. Gebruik van Facebook social plugins
Op onze pagina's zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: developers.facebook.com/docs/plugins / Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoeken van onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Als u niet wilt dat Facebook bezoeken aan onze pagina's aan uw Facebook-gebruikersaccount kan koppelen, logt u uit uw Facebook-gebruikersaccount uit.

16. Andere
Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen van deze verklaring onaangetast door dit feit.

17. Informatie over onlinegeschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening
De Europese Commissie biedt de mogelijkheid van online geschillenbeslechting op een door haar geëxploiteerd platform (het zogenaamde "OS platform"). Het OS platform kan dienen als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkoop- of servicecontracten. Dit platform is te bereiken via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/. U kunt uw klacht ook rechtstreeks bij ons indienen op het volgende e-mailadres: office@alpencamping.at